Allébanan

Du är här: Allébanan > översikt
Allébanan är en härligt utmanande 9 håls bana som slingrar sig fram genom skog och åkermark. Det finns en ö-green.

Öppnades 2001
Banarkitekter Stefan Nilsson
Hans Fock
Par 36
Tees 4
Längd 2335 – 3175 m
Grästyp Poa Annua
Stimp 8.5-9.5
Bunkrar 26